WDROŻENIOWE PROJEKTY NAUKOWE W CENTRUM Badań nad Rozwojem i Osobowością "Personalitas" INSTYTUTU PSYCHOLOGII UKSW

Instytut Psychologii UKSW realizuje dwa projekty dotyczące
opracowania i upowszechniania narzędzi diagnostycznych
wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną
w obszarze osobowościowym i emocjonalno-społecznym

Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną
- obszar osobowościowy

Numer projektu: POWR.02.10.00-00-9003/17

Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną
- obszar emocjonalno-społeczny

Numer projektu: POWR.02.10.00-00-9004/17

AKTUALNOŚCI

→ OTWARTE KONKURSY NA STANOWISKA W PROJEKTACH

OBSZAR OSOBOWOŚCIOWY OBSZAR EMOCJONALNO-SPOŁECZNY

→ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OBSZAR OSOBOWOŚCIOWY OBSZAR EMOCJONALNO-SPOŁECZNY

KONTAKT

projekt.diagnoza@uksw.edu.pl


Instytut Psychologii UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 14
01-938 Warszawa
p. 1411, p. 1439

INFORMACJA O COOKIES